Statistics for Dosa playing in 2020 MCMF OSFA ReservesNew

Player Name Team Name M Last G MG MGV TIB
Aaron Davey Dosa 7 2020-09-26 3 1 TCA Ground 3
Adam Triffitt Dosa 5 2020-09-26 1 1 Geilston Bay 1
Andrew Hammond Dosa 4 2020-09-05
Ben Thomas Dosa 8 2020-09-05 1
Benjamin Griffin Dosa 5 2020-09-26 1 1 TCA Ground 3
Brendan Loveless Dosa 10 2020-09-26 3
Brendan Morley Dosa 6 2020-09-26 2
Cameron Golding Dosa 4 2020-09-26 2 1 Geilston Bay 1
Cody Banks Dosa 1 2020-08-01
Damon Curtain Dosa 1 2020-08-29 1
Daniel Warwarek Dosa 3 2020-09-05
Emerson Booth Dosa 8 2020-09-26 3 1 TCA Ground 5
Hadi Rezaie Dosa 5 2020-09-05
Harry Joyce Dosa 3 2020-09-26 1
Jack A Breward Dosa 3 2020-07-25
James Syrett Dosa 2 2020-07-25 1 1 New Town Oval
Jameson Negri Dosa 4 2020-08-22
Jason Mcdonald Dosa 5 2020-08-29 1
Joel Davie Dosa 1 2020-07-18
Jordan Cox Dosa 3 2020-09-26 2
Joseph Doyle Dosa 4 2020-09-05
Justin Carroll Dosa 6 2020-09-26 7 2 Queenborough 2
Kim Harvey Dosa 9 2020-09-26 7 2 University 3
Kyle Daley Dosa 3 2020-09-05
Kyle Manser Dosa 10 2020-09-26 7
Liam Wakefield Dosa 2 2020-09-20 1
Luke Golding Dosa 9 2020-09-26 1 1 Geilston Bay 2
Luke Manser Dosa 6 2020-09-26 2 1 New Town Oval 1
Mark Manson Dosa 1 2020-08-22
Matthew Harrison Dosa 7 2020-09-26 1
Matthew Scott Dosa 8 2020-09-26 3
Max Marsh Dosa 9 2020-09-26 5 2 Queenborough 2
Michael Robinson Dosa 8 2020-09-26 19 6 TCA Ground 3
Mitchell Gittus Dosa 5 2020-09-26 3 1 Geilston Bay 2
Nathan Abrahams Dosa 2 2020-08-22 1 1 TCA Ground 1
Nicholas Goss Dosa 1 2020-09-26
Patrick Carroll Dosa 3 2020-09-05 3 2 Queenborough
Paul Blackwell Dosa 5 2020-08-15 1 1 TCA Ground
Sam (c) Peacock Dosa 1 2020-08-29
Samuel Fros Dosa 3 2020-07-25 2 2 New Town Oval 3
Steven Bowden Dosa 1 2020-08-01
Tim Jacobs Dosa 3 2020-08-01 2 2 TCA Ground
Timothy Golding Dosa 10 2020-09-26 10 7 Geilston Bay 2
Tom Allcock Dosa 9 2020-09-26 6 4 TCA Ground 2
Travis Sinko Dosa 7 2020-08-29 1