Statistics for Rye playing in 2019 MPNFL Chisholm Division Two Under 19s

Player Name Team Name M Last G AG
Alexander Searle Rye 18 2019-08-10 2 0.11
Anthony Heyward Rye 2 2019-05-25 1 0.50
Bailin Little Rye 17 2019-08-10 1 0.06
Cameron Anthony Rye 6 2019-08-10 0.00
Campbell Robbins Rye 4 2019-06-08 3 0.75
Chance Bobridge Rye 11 2019-08-10 6 0.55
Cooper Harris Rye 1 2019-04-06 0.00
Dylan Allen Rye 5 2019-06-29 9 1.80
Finn Callaghan Rye 12 2019-08-10 19 1.58
Harrison Colling Rye 14 2019-08-03 3 0.21
Harrison Sutcliffe Rye 17 2019-08-10 2 0.12
Harry Woinarski Rye 18 2019-08-10 11 0.61
Jack Harris Rye 15 2019-08-10 6 0.40
James Mcpherson Rye 12 2019-08-10 5 0.42
James Tucker Rye 11 2019-08-10 6 0.55
Jarrin Watson Rye 7 2019-06-29 0.00
Jay Riley Rye 13 2019-08-10 0.00
Kavan Bendle Rye 18 2019-08-10 2 0.11
Keean Manning Rye 13 2019-08-10 4 0.31
Kobi Nicholls Rye 13 2019-07-06 6 0.46
Lachlan Glover Rye 18 2019-08-10 1 0.06
Lachlan Puls Rye 18 2019-08-10 9 0.50
Liam Bradshaw Rye 14 2019-08-10 3 0.21
Luke Rosowski Rye 18 2019-08-10 0.00
Max Scharpenack Rye 4 2019-04-19 6 1.50
Nicholas Rowson Rye 1 2019-07-06 0.00
Rilan Kennedy Rye 11 2019-08-10 0.00
Thomas Farmer Rye 11 2019-08-03 0.00
Tom Hughes Rye 16 2019-08-10 19 1.19
Tyler Mckenzie Rye 16 2019-08-10 8 0.50
William Swayn Rye 16 2019-08-10 13 0.81
Zachary Jennings Rye 7 2019-07-06 8 1.14

Statistics for Rye playing in 2019 MPNFL Chisholm Division Two Reserves

Player Name Team Name M Last G AG
Alexander Searle Rye 1 2019-04-06 0.00
Angus Emery Rye 13 2019-08-18 0.00
Ben Garlick Rye 4 2019-08-10 0.00
Benjamin Closter Rye 2 2019-07-06 1 0.50
Benjamin Trivett Rye 6 2019-08-18 5 0.83
Callan Rice Rye 5 2019-07-27 1 0.20
Clayton Barnes Rye 10 2019-08-18 1 0.10
Daniel Schwind Rye 18 2019-08-18 12 0.67
David Howie Rye 19 2019-08-18 3 0.16
Dayne Thomson Rye 4 2019-05-04 0.00
Dekodda Thomson-Irwin Rye 11 2019-08-18 1 0.09
Devin Vance Rye 7 2019-06-08 1 0.14
Gabriele Nocella Rye 2 2019-05-25 1 0.50
Glen Boyington Rye 1 2019-06-29 0.00
Gus Gordon Rye 9 2019-08-18 1 0.11
Hagan Rice Rye 15 2019-08-18 4 0.27
Harry Crowe Rye 12 2019-08-18 2 0.17
Jack Burford Rye 3 2019-04-13 1 0.33
Jackson Allen Rye 13 2019-08-18 3 0.23
Jake Ingram Rye 4 2019-04-27 0.00
Jamie Clarke Rye 9 2019-07-27 5 0.56
Jayden Luca Rye 6 2019-05-04 3 0.50
Jesse Johnston Rye 16 2019-08-10 7 0.44
Jimmy Jennings Rye 4 2019-08-18 1 0.25
Joshua Gana Rye 2 2019-06-08 3 1.50
Kale Johnston Rye 10 2019-08-10 3 0.30
Kavan Bendle Rye 1 2019-04-06 0.00
Kieran Rice Rye 7 2019-08-18 3 0.43
Kyle Lynch Rye 9 2019-08-10 1 0.11
Kyle Mclean Rye 18 2019-08-18 0.00
Lachlan Findlay Rye 9 2019-08-18 0.00
Linton Hardy Rye 8 2019-08-03 0.00
Matthew Whelan Rye 16 2019-08-18 11 0.69
Matthew Wylie Rye 15 2019-08-18 0.00
Michael Pudney Rye 1 2019-06-15 1 1.00
Mitchell Harris Rye 6 2019-06-15 1 0.17
Mitchell Hillyear Rye 13 2019-08-18 0.00
Nathan Hardy Rye 10 2019-08-10 0.00
Peter Hampton Rye 3 2019-08-03 2 0.67
Ryan Hickey Rye 2 2019-04-19 0.00
Sam Smith Rye 5 2019-08-10 0.00
Samuel Dow Rye 17 2019-08-18 0.00
Samuel Margitich Rye 15 2019-08-18 3 0.20
Scott Sterling Rye 17 2019-08-18 30 1.76
Thomas Baker Rye 1 2019-04-13 4 4.00
Timothy Mazurek Rye 7 2019-07-06 0.00
Toby Woodford Rye 7 2019-08-18 0.00
Travis French Rye 15 2019-08-18 35 2.33
William Swayn Rye 5 2019-08-10 4 0.80

Statistics for Rye playing in 2019 MPNFL Chisholm Division Two Seniors

Player Name Team Name M Last G AG
Adam Kirkwood Rye 18 2019-08-10 13 0.72
Ben Garlick Rye 13 2019-07-20 7 0.54
Benjamin Closter Rye 8 2019-06-08 0.00
Benjamin Dickson Rye 18 2019-08-10 0.00
Benjamin Trivett Rye 5 2019-08-10 1 0.20
Campbell Robbins Rye 14 2019-08-10 5 0.36
Clayton Barnes Rye 8 2019-08-10 0.00
Dekodda Thomson-Irwin Rye 3 2019-04-13 0.00
Dylan Allen Rye 11 2019-08-10 8 0.73
Gabriele Nocella Rye 13 2019-08-10 0.00
Glen Boyington Rye 11 2019-06-15 4 0.36
Gus Gordon Rye 1 2019-05-25 0.00
Hagan Rice Rye 2 2019-06-29 0.00
Harrison Wilson Rye 4 2019-04-19 0.00
Harry Crowe Rye 1 2019-07-20 0.00
Harry Whitty Rye 15 2019-08-10 21 1.40
Jackson Allen Rye 4 2019-06-08 0.00
Jamie Clarke Rye 1 2019-06-08 0.00
Jarrod Richards Rye 8 2019-08-10 1 0.12
Jimmy Jennings Rye 2 2019-08-03 0.00
Josh Curren Rye 15 2019-08-10 4 0.27
Joshua Gana Rye 16 2019-08-10 17 1.06
Kalani Ryan Rye 18 2019-08-10 5 0.28
Kieran Rice Rye 9 2019-08-10 3 0.33
Kyle Lynch Rye 2 2019-04-13 0.00
Lachlan Findlay Rye 1 2019-03-30 0.00
Leigh Morse Rye 15 2019-08-10 2 0.13
Matthew Hill Rye 10 2019-06-08 2 0.20
Matthew Mcindoe Rye 17 2019-08-10 1 0.06
Matthew Wylie Rye 3 2019-04-13 0.00
Nicholas Rowson Rye 18 2019-08-10 8 0.44
Nicholas Strickland Rye 17 2019-08-10 9 0.53
Peter Hampton Rye 16 2019-08-10 2 0.12
Ryan Williams Rye 17 2019-08-10 0.00
Sam Smith Rye 7 2019-08-03 1 0.14
Thomas Baker Rye 15 2019-08-10 17 1.13
Tom Hughes Rye 2 2019-06-01 1 0.50
Tyrren Head Rye 15 2019-08-10 11 0.73
William Cooper Rye 10 2019-06-08 2 0.20
William Swayn Rye 3 2019-07-06 0.00
Zachary Jennings Rye 10 2019-08-10 7 0.70