Statistics for Whitehorse playing in Division 1

Player Name Team Name M Last G MG MGV TIB
Adriana Piva Whitehorse 12 2016-09-04 3 1 La Trobe Uni 6
Amelia Dawborn Whitehorse 13 2016-09-04 4
Anna Sallows Whitehorse 13 2016-09-04 2 2 Springfield Park
Bridget O'Connell Whitehorse 14 2016-09-04 2 1 Springfield Park 1
Bronte Bilston-Gourley Whitehorse 14 2016-09-04 1 1 Barry Simons Reserve 2
Camille Augustin Whitehorse 4 2016-09-04 2 1 Springfield Park
Cassandra Dutton Whitehorse 11 2016-08-28
Chelsea Dyer Whitehorse 13 2016-09-04 7 3 Western Oval 3
Ciara Knight Whitehorse 12 2016-09-04 2
Dannielle Burden Whitehorse 4 2016-08-28
Ebony Nixon Whitehorse 14 2016-09-04 13 4 Springfield Park 6
Eliza Cole Whitehorse 13 2016-09-04 2 1 Springfield Park
Emma Bossong Whitehorse 13 2016-09-04 2
Georgia Thomas Whitehorse 14 2016-09-04 2 1 Springfield Park 1
Grace Dillon Whitehorse 15 2016-09-04 3 2 Raeburn Reserve 9
Harriet Cordner Whitehorse 1 2016-08-14
Jade Shanahan Whitehorse 11 2016-08-21 2 1 Box Hill City Oval
Jasmine Grierson Whitehorse 2 2016-07-31 2 2 Raeburn Reserve 1
Kate Miller Whitehorse 13 2016-09-04 3
Keshia-Leigh Dalgleish Whitehorse 1 2016-05-29
Lucy Brusamarello Whitehorse 10 2016-09-04 1 1 Barry Simons Reserve 2
Lucy Watkin Whitehorse 10 2016-09-04 2
Marni Stewart Whitehorse 2 2016-05-15
Matilda Dillon Whitehorse 15 2016-09-04 8 2 Box Hill City Oval 3
Molly Dillon Whitehorse 15 2016-09-04 4
Monique Trusler Whitehorse 15 2016-09-04 4 1 Victoria Park 4
Morgan Cocks Whitehorse 12 2016-09-04 5
Morgan Khan Whitehorse 14 2016-09-04 1
Phoebe Dammersmith Whitehorse 11 2016-08-14 6
Rosie Dillon Whitehorse 14 2016-09-04 15 5 Springfield Park 8
Sarah Cowley Whitehorse 8 2016-09-04 2 1 Springfield Park 2
Susan Fearn-Wannan Whitehorse 15 2016-09-04 2 1 Springfield Park 3
Tarynn Barrie Whitehorse 12 2016-09-04 1 1 Box Hill City Oval 4