Player Profile

Jake Wojtowicz


Season Statistics
M Last G MG MGV TIB
10 2014-03-15 9 6 TIO Oval No 2 6

Game Log
Date Opposition G BST
Fri 1/Nov Nightcliff Black 0 1
Sat 9/Nov Palmerston White 0 0
Fri 15/Nov Waratah White 0 3
Sat 30/Nov Buffaloes 2 1 4
Sat 7/Dec Nightcliff Black 0 1
Sat 1/Feb Palmerston White 1 0
Sat 15/Feb Tracy Village 6 0
Sat 22/Feb Buffaloes 2 1 3
Sat 1/Mar Nightcliff Black 0 0
Sat 15/Mar Nightcliff Black 0 1