RMFL program 2019

 

ROUND 1 - 30/03/19 - Umpire Appreciation Round
Imperials v Mannum

Jervois v Ramblers
Mypolonga v Meningie
Tailem Bend Bye

ROUND 2 - 06/04/19
Mannum v Jervois
Ramblers v Mypolonga
Meningie v Tailem Bend
Imperials Bye

ROUND 3 - 13/04/19
Jervois v Imperials
Tailem Bend v Ramblers
Mypolonga v Mannum
Meningie Bye

20/04/2019 - EASTER

ROUND 4 - 27/04/19 - ANZAC Round
Imperials v Tailem Bend
Ramblers v Meningie
Jervois v Mypolonga
Mannum Bye

ROUND 5 - 04/05/19
Mannum v Tailem Bend
Ramblers v Imperials
Meningie v Jervois
Mypolonga Bye

ROUND 6 - 11/05/19
Imperials v Meningie
Tailem Bend v Mypolonga
Mannum v Ramblers
Jervois Bye

ROUND 7 - 18/05/19
Meningie v Mannum
Mypolonga v Imperials
Jervois v Tailem Bend
Ramblers Bye

ROUND 8 - 25/05/19
Mannum v Imperials
Ramblers v Jervois
Meningie v Mypolonga
Tailem Bend Bye

ROUND 9 - 01/06/19 - Indigenous Round
Jervois v Mannum
Mypolonga v Ramblers
Tailem Bend v Meningie
Imperials Bye

QUEENS BIRTHDAY - 08/06/19
RMFL v Hills

ROUND 10 - 15/06/19
Imperials v Jervois
Ramblers v Tailem Bend
Mannum v Mypolonga
Meningie Bye

ROUND 11 - 22/06/19
Tailem Bend v Imperials
Meningie v Ramblers
Mypolonga v Jervois
Mannum Bye

ROUND 12 - 29/06/19
Tailem Bend v Mannum
Imperials v Ramblers
Jervois v Meningie
Mypolonga Bye

ROUND 13 - 06/07/19 - MAC Round
Meningie v Imperials
Mypolonga v Tailem Bend
Ramblers v Mannum
Jervois Bye

COMPULSORY BYE - 13/07/19

ROUND 14 - 20/07/19
Mannum v Meningie
Imperials v Mypolonga
Tailem Bend v Jervois
Ramblers Bye

ROUND 15 - 27/07/19 (SPLIT ROUND)
Meningie v Mypolonga
Imperials v Tailem Bend
Mannum / Jervois / Ramblers Bye

ROUND 16 - 03/08/19 - White Ribbon Day
Mannum v Mypolonga
Jervois v Meningie
Tailem Bend v Ramblers
Imperials Bye

ROUND 17 - 10/08/19 - Cancer Awareness Day
Jervois v Imperials
Ramblers v Mannum
Tailem Bend v Meningie
Mypolonga Bye

ROUND 18 - 17/08/19
Mypolonga v Tailem Bend
Mannum v Jervois
Ramblers v Imperials
Meningie Bye

ROUND 19 - 24/08/19
Meningie v Ramblers
Mypolonga v Jervois
Imperials v Mannum
Tailem Bend Bye

QUALIFYING FINAL 31/08/19 at Ramblers

ELIMINATION FINAL 1/09/19 at Meningie

SECOND SEMI FINAL 07/09/19 at Tailem Bend

FIRST SEMI FINAL 08/09/19 at Mypolonga

PRELIMINARY FINAL 14/09/19 at Mannum

GRAND FINAL 21/09/19 at Imperials

Register Now

Ladder 2019

2019 RMFL League